Ahad, Mei 03, 2009

Terjemahan

Dalam usaha membina tamadun, ilmu merupakan antara elemen yang perlu diutamakan. Mustahil kita dapat membina tamadun yang kuat dan dihormati tanpa kita menitikberatkan soal keilmuan. Dalam soal ini kita bukan hanya perlu meneroka ilmu baru malahan kita juga perlu memelihara dan mempertahankan khazanah ilmu bangsa dahulu kala.
Sebenarnya dalam merintis ketamadunan, kita wajib mengetahui khazanah keilmuan bangsa yang kian pupus dalam era kini. Khazanah ilmu yang diterokai oleh datuk nenek moyang kita dahulu perlu difahami dan dihadam sebelum kita meneroka khazanah ilmu dari tamadun luar. Namun, kita dapat melihat betapa kurangnya perhatian kita terhadap khazanah ilmu bangsa dahulu kala berbanding dengan ilmu moden masa kini. Kita dapat melihat bagaimana pelbagai kitab ilmuan Melayu zaman dahulu kala kian pupus daripada arus perdana keilmuan. Jika kita teliti betapa sedikitnya kitab-kitab lama yang tersimpan sebagai koleksi di perpustakaan peribadi di rumah kita(jika ada perpustakaan peribadi) betapa kita tidak lagi mengenal kitab seperti Sirat al-mustaqim karangan Syeikh Nuruddin al-Raniri, Warda al-zawahir karangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani disalin oleh Mahmud bin Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Kadir pada hari Rabu, 13 Syawal [1846M.] di Jala, Patani. Dikarang pada hari Selasa, 9 Rejab 1245H. [4 Januari 1830M.] Membicarakan sekitar soalan tauhid dan tasawuf berdasarkan kepada hadis. Selain, kitab Sayr al-salikin ila 'ibadah rabb al-'alamin karangan Abdul Samad Jawi Palembani disalin pada 4 Rabiulawal 1211H. [7 September 1796M.] di Mekah pada tahun 1194H. [1780M.] di Mekah. Menerangkan kelebihan menuntut ilmu tasawuf dan membicarakan segala yang membinasakan hati dan ibadat. Selain kitab Bughiyat al-tullab li murid ma'rifat al-ahkam bi al-sawab dikarang oleh Syeikh Daud bin Abdullah Fatani. Membincangkan tentang amalan-amalan fikah yang dituntut bagi setiap Muslim yang dibentangkan dengan terperinci dan pelbagai lagi kitab lama.
Jika kita melihat kepada realiti masyarakat kini boleh dikatakan amat sedikit dari kalangan kita yang dapat menghuraikan kitab-kitab lama ini dengan baik lantaran kita telah lama meninggalkan khazanah yang tidak ternilai ini. Malahan, tidaklah keterlaluan jika kita katakan bahawa terlalu sedikit dari kalangan kita yang dapat membaca dan memahami isi kandungan kitab ini lantaran kitab-kitab lama ini ditulis dalam bahasa melayu lama dan dalam tulisan jawi lama.
Oleh itu, amatlah penting kepada kita untuk mengadakan usaha menterjemah kembali kitab-kitab lama dari koleksi khazanah lama ini ke dalam lenggok dan laras bahasa Melayu moden agar dapat difahami dan dihayati oleh generasi baru. Jika kita tidak ada usaha ke arah itu, maka eloklah kiranya kita mulai usaha itu sekarang, sebelum khazanah ini hilang untuk selama-lamanya. Malahan, usaha penerbitan juga perlu dipergiat agar kita dapat melihat koleksi kitab-kitab tua ini terus berlegar dalam arus perdana keilmuan di negara ini. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh ke arah itu, tidak mustahil kita tidak akan dapat lagi melihat khazanah ini buat selama-lamanya. Fikir-fikirkanlah.

0 ulasan:

Perjuanganku

Memartabat Agama Islam dan Bahasa Melayu sehingga diletakkan di tempat yang selayaknya.

Dimanakah Anda?

Tetamu