Ahad, Ogos 16, 2009

Bahasa Melayu, Bahasa Penyatuan

Sejak sebelum merdeka, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum lantaran dasar penjajah British mengambil buruh dari China dan India. Sejak itu, para penduduk Tanah Melayu telah terbahagi kepada tiga kaum yakni kaum Melayu, Cina, dan India. Malahan sebenarnya kaum Melayu itu sendiri terdiri daripada pelbagai pecahan etnik seperti Jawa, Banjar, Mendeling, Acheh, Bugis, dan sebagainya. Kepelbagaian kaum dan etnik ini bertambah rencam apabila Malaysia ditubuhkan dengan memasukkan Sabah dan Sarawak sebagai satu entiti dalam Persekutuan Malaysia. Di Sabah sahaja penduduknya terdiri daripada sekurang-kurangnya 30 kumpulan etnik dengan menggunakan lebih daripada 50 bahasa dan tidak kurang daripada 90 dialek. Keadaan ini menggambarkan betapa Malaysia memerlukan satu bahasa penyatuan yang dapat menjalinkan ikatan antara kaum ini.
Sememangnya sejak sebelum merdeka lagi kita dapati para pembina negara ini telah melihat bahawa bahasa penyatuan yang paling ideal ialah bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang amat sederhana dan amat mudah dipelajari. Malahan, bahasa ini juga telah menjadi lingua franca di nusantara ini, meskipun di nusantara ini sahaja terdapat ratusan bahasa lain yang dituturkan. Oleh yang demikian, adalah tepat untuk kita sama-sama memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat demi memperkasa perpaduan di negara ini. Wassalam.

0 ulasan:

Perjuanganku

Memartabat Agama Islam dan Bahasa Melayu sehingga diletakkan di tempat yang selayaknya.

Dimanakah Anda?

Tetamu